Something fab to take you into the weekend!

Enjoy!

Titan bracelet

Mini Titan Stone Bracelet, $375.00 via http://www.vitafede.com

XOXO,

har-signature2

Advertisements